miercuri, 2 iulie 2014

Propunerea Departamentului Juridic al SCMD cu privire la data de desfasurare a Consiliului National al Reprezentantilor (CNR) 2014, adresata presedintelui SCMD             In sedinta Departamentului Juridic din 26.06.1014, in urma analizei situatiei ce se preconizeza a se creea in sindicat cu privire la data de desfasurare a viitorului CNR - care va avea pe ordinea de zi si alegerea unui nou Comitet Director – si consecintele care pot aparea in legatura cu acest eveniment, va prezentam urmatoarele:
1.      In interpretarea strict juridica a termenului de 4, respectiv 5ani, prevazut in Actul constitutiv al SCMD (art. 7.2/cap.VII – Organele de conducere), respectiv in Statutul SCMD (art. nr. 16/cap.V – Organele de conducere ale sindicatului), cu privire la durata mandatului Comitetului Director, trebuie subliniat faptul ca data certa care poate fi retinuta in calculul termenului mentionat  este data la care SCMD a dobandit pesonalitate juridica. In lumina prevederilor legale in vigoare,  art. 17 si 18 din Legea nr. 62/2011, privind dialogul social, cat si a celor din Legea nr. 54/2011 (abrogata), aceasta este data inscrierii SCMD in Registrul special al sindicatelor, fapt  petrecut in termen de maxim 7 zile de la data ramanerii definitive si irevocabile a hotararii judecatoresti prin care s-a acordat personalitate juridica sindicatului, respectiv 02.09.2009. Cu alte cuvinte, putem lua in calcul data de 09.09.2009.
2.      In mod normal, data desfasurarii viitorului CNR ar trebui sa fie in interiorul mandatului precedent. In situatia in care, din motive intemeiate, desfasurarea urmatorului CNR nu poate fi asigurata pana la data respectiva, solutia de ordin juridic este o prorogare a desfasurarii acestuia printr-o decizie  motivata a Comitetului Director, luata pana la 09.08.2014.
3.      Decizia va trebui sa cuprinda, in afara prorogarii datei de desfasurarea a CNR, mentiunea expresa ca atributiile CD, pe perioada dintre 09.09.2014 si data desfasurarii efective a CNR, se limiteaza la functionarea operativa a sindicatului.
4.      Numai daca o astfel de decizie nu se va lua, exista riscul ca deciziile si actele elaborate in sindicat in perioada mentionata sa fie contestate de catre cei care au interes, cu consecinte negative asupra intregii activitati sindicale. In acest risc se incadreaza inclusiv actele elaborate de Departamentul Juridic al SCMD, semnate de presedinte  si depuse la instantele de judecata.

        Fata de situatia prezentata mai sus, va rog sa fiti de acord cu includerea pe ordinea de zi a viitoarei sedinte a CD, care sa se desfasoare pana la 09.08.2014, a unui punct referitor la decizia de prorogare a datei de desfasurare a CNR 2014.
  

Seful Departamentului Juridic
Col (r) Monica I. CALOIAN