luni, 11 iulie 2011

Ordinea de zi si termene de urmarit in cadrul pregatirii Consiliului National al Reprezentantilor SCMD

CONSILIUL NATIONAL AL REPREZENTANTILOR
(Data, locul de desfasurare vor fi anuntate dupa 15 septembrie a.c. iar participantii vor fi stabiliti pe baza de convocator, conform statutului)

ORDINE  DE  ZI
1.      Deschiderea lucrarilor Consiliului National al Reprezentantilor
2.      Bilantul activitatii SCMD in perioada august 2010 – septembrie 2011
3.      Prezentarea si aprobarea R O F
4.      Prezentarea bilantului contabil pe 2010
5.      Prezentarea si aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli
6.      Raportul Comisiei de Cenzori
7.      Prezentarea Strategiei de actiune a SCMD pentru 2012, in perspectiva schimbarilor structurale din Romania
8.      Hotarare asupra petitiilor, apelurilor si propunerilor adresate C N R
9.      Discutii
10.  Rezolutia Consiliului National al Reprezentantilor
11.  Incheierea lucrarilor Consiliului National al Reprezentantilor

TERMENE DE URMARIT :
·         Pana pe 05.07 – constituirea Departamentelor si elaborarea Instructiunilor de organizare si functionare a acestora
·         11.07 – 20.08  - analiza, la nivelul filialelor, a documentelor supuse aprobarii CNR
·         20.08 – 01.09  - analiza propunerilor filialelor si elaborarea documentelor proiect
·         01.09 – 10.09 - discutarea in Comitetul Director a Ordinii de zi si a documentelor pentru CNR
·         10.09 – 15.09 –elaborarea, in forma finala, a documentelor pentru CNR si stabilirea datei desfasurarii CNR