miercuri, 20 aprilie 2011

ZILELE GENURILOR DE ARMA SI ALE SPECIALITATILOR MILITARE

ZILELE GENURILOR DE ARMA SI ALE SPECIALITATILOR MILITARE

 • Ziua Intendentei Militare - 1 februarie

La 1 februarie 1861 s-a emis Înaltul Ordin de Zi nr. 29, care a consfintit înfiintarea intendentei armatei. Prin acesta s-a format corpul ofiterilor de intendenta militara, condus de intendentul general al armatei (asimilat în general de brigada), subordonat Ministerului de Razboi.

Prin Înalt Decret Regal 468, la 28 februarie 1933 s-a stabilit înfiintarea unei arme noi: Apararea Pasiva.

 • Ziua Protectiei Civile - 28 februarie
 • Ziua Hidrografului Militar - 23 februarie

La 1 martie 1917, prin înaltul Decret nr. 245 al regelui Ferdinand I, s-a înfiintat Regimentul de Tractiune Automobila, moment ce a marcat începutul procesului de reorganizare a formatiunilor de automobile din armata româna si de aparitie a armei auto.

 • Ziua Fortelor pentru Operatii Speciale - 1 martie
 • Ziua Operatiilor Psihologice - 25 martie
 • Ziua Fortelor Terestre "Sfantul Gheorghe" - 23 aprilie
 • Ziua Justitiei Militare - 25 aprilie

Prin Decretul-lege nr. 1625 din 1919 a luat fiinta Serviciul Contencios al Ministerului de Razboi, moment care a marcat actul de nastere a structurii specializate în asigurarea asistentei juridice pentru armata.

 • Ziua Infanteriei Romane - 30 aprilie

În baza prevederilor Tratatului de la Adrianopol, încheiat între Rusia si Turcia dupa razboi, care stipulau ca Tarile Române obtin dreptul sa-si organizeze "un numar de garzi înarmate pamântene", adica sa-si înfiinteze propria lor putere militara, "a carei numar si întretinere vor fi stabilite de domni împreuna cu divanele lor", la 30 aprilie 1830 s-a hotarât "formaluirea în Valahia a sase batalioane pedestrime si 6 escadroane calarime a strajii pamântesti". Din aceste forte au fost create 3 regimente mixte: unul la Bucuresti, unul la Ploiesti si altul la Craiova. În acelasi timp au luat fiinta în Moldova un batalion de infanterie si un escadron de cavalerie din care s-a înfiintat primul regiment mixt, cu garnizoana la Iasi.

 • Ziua Logisticii Militare - 30 aprilie
 • Ziua Politiei Militare - 15 mai

Conform Ordinului ministrului apararii nationale din 15 mai 1990 s-au înfiintat unitatile si subunitatile de politie militara din Armata României.

 • Ziua Trupelor de Aparare NBC - 15 mai

Prin decizia ministeriala nr. 297 din 15 mai 1923, s-a înfiintat în Ministerul de Razboi, Comitetul Consultativ pentru Chestiunile Tehnice Privitoare la Razboiul Chimic. Denumirea acestei structuri a suferit schimbari: Sectia a IV-a a Gazelor de Lupta (sept.1923), Serviciul Apararii Contra Gazelor (1925), Directia Serviciului Chimic (1931)...

 • Ziua Financiarului Militar - 20 mai
 • Ziua Genistilor Militari - 31 mai

31 mai 1859, A.I. Cuza pune rezolutia "Se încuviinteaza" pe raportul nr. 1902 înaintat de Guvernul Moldovei, prin care se cerea aprobarea înfiintarii si întretinerii unui batalion de geniu, necesar pentru "înaintarea lucrarilor publice". Este data "nasterii" primei unitati de geniu din armata româna.

 • Ziua Parasutistilor Militari - 10 iunie

10 iunie 1941, prin Ordinul D.M. 93/1941 ia fiinta prima subunitate de parasutisti - Compania de Misiuni Speciale - comandata de lt. Stefan Soverth

 • Ziua Constructorilor Militari - 18 iunie

18 iunie 1920, înfiintarea Directiei Constructii si Domenii Militare.

 • Ziua Muzicilor Militare - 1 iulie

Prin transpunerea în fapt a Regulamentului organic din 1/13 iulie 1831, în compunerea nounascutelor batalioane de "militii" ale Armatei Nationale permanente, intrau si îsi începeau slujba sub drapel "ostasii muzicanti" (o fanfara era formata, conform prevederilor vremii, din "1 tambur, 24 muzicanti si 8 tobosari").

 • Ziua Specialitatii Militare "Razboi Electronic" - 13 iulie
 • Ziua Transmisionistilor Militari - 14 iulie

În 1873, la 14 iulie, a luat fiinta prima subunitate de transmisiuni - sectia de telegrafie, marcând astfel aparitia transmisiunilor militare.

 • Ziua Submarinului Militar -15 iulie
 • Ziua Fortelor Aeriene "Sfantul Ilie" - 20 iulie
 • Ziua Presei Militare - 23 iulie

La 23 iulie 1859 aparea primul numar al saptamânalului "Observatorul militar".

 • Ziua Radiolocatiei - 25 iulie

Prin ordinul ministrului Apararii Nationale din 25 iulie 1955 au fost înfiintate Trupele Radiotehnice.

 • Ziua Arhivelor Militare - 26 iulie

La 26 iulie 1920, în temeiul Ordinului nr. 4 al Marelui Stat Major, a luat nastere Depozitul de Arhiva al Sectiei 6 Istorie din Marele Stat Major.

 • Ziua Tanchistilor - 1 august

Înfiintarea, în 1919, a primei subunitati de tancuri.

 • Ziua Marinei Romane - 15 august
 • Ziua Fortelor Navale "Sfanta Maria"- 15 august
 • Ziua Medicinei Militare - 21 august

La 21 august 1862, prin Înaltul Decret Românesc nr. 4629 a luat fiinta Corpul Ofiterilor Sanitari din Armata, atestându-se astfel, medicina militara ca element specializat pentru asigurarea sanatatii efectivelor militare.

 • Ziua Informaticienilor Militari - 1 septembrie

La 1 septembrie 1963 s-a înfiintat, prin ordinul Marelui Stat Major, Grupa de Automatizari din Directia Generala a Înzestrarii - primul organism cu atributii de conceptie, coordonare si înzestrare în domeniul informaticii militare si automatizarii conducerii trupelor.

 • Ziua Tipografilor Militari - 04 septembrie
 • Ziua Artileriei şi Rachetelor Antiaeriene - 19 septembrie

La 15 august 1916 a fost înfiintata, la Bucuresti, prima subunitate de artilerie antiaeriana.

 • Ziua Scafandrilor Militari - 1 octombrie

La 1 octombrie 1976 s-a înfiintat Centrul de Scafandri - Constanta - prima unitate de scafandri.

 • Ziua Resurselor Umane - 9 octombrie

La 9 octombrie 1862, prin Inaltul Decret al domnitorului Alexandru Ioan Cuza, în cadrul Ministerului de Război, a luat fiinţă, "I-a Direcţie Personal şi Operaţii Militare", organizată pe două "diviziuni".

 • Ziua Relaţiilor Publice Militare - 30 octombrie

La 30 octombrie 1993, în baza Ordinului general al ministrului apărării şi a Ordinului Marelui Stat Major, Secţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (SIRPA -înfiinţată la sfârşitul lunii octombrie 1991), s-a transformat în Direcţia de Informare şi Relaţii Publice a Armatei (DIRPA), iar în perioada 30 aprilie 1997 – 20 februarie 2007 a purtat denumirea de Direcţia Relaţii Publice (DRP). Începând cu 20 februarie 2007, denumirea structurii este Direcţia informare şi relaţii publice.

 • Ziua Vânătorilor de Munte - 3 noiembrie

Actul de constituire a fost Ordinul M.C.G.R. nr. 294 din 3/16 noiembrie 1916, potrivit caruia Scoala Militara de Schiori - Bucuresti era transformata în Corpul Vânatorilor de Munte (comandat atunci de cpt. Virgil Badulescu), precizându-se ca "..vânatorii de munte sunt destinati mai cu seama misiunii de recunoastere, de siguranta si legatura si sunt chemati a functiona si ca unitate tactica, în special în trecatorile Carpatilor".

 • Ziua Inzestrarii Armatei - 08 noiembrie
 • Ziua Artileriei - 10 noiembrie

În anul 1843, domnitorul Gh.Bibescu a întreprins o calatorie la Istanbul si, la înapoiere, a adus în tara 4 tunuri de calibru 80 mm, daruite în semn de pretuire de catre sultan, pentru ca "sa slujeasca întru paza bunei rânduieli si linistei obstesti". Ca urmare, la 10 noiembrie 1843, prin porunca Domneasca nr. 198, se legifera înfiintarea primei baterii de artilerie în oastea româna.

 • Ziua Geodezilor Militari - 12 noiembrie

În 1859 s-a înfiintat Serviciul Topografic Militar.

 • Ziua Cercetasilor Militari - 12 noiembrie

La 12 noiembrie 1859, domnitorul A.I.Cuza, prin Ordinul de Zi nr.83, a semnat actul de constituire a "Sectiei a II-a" din cadrul "Corpului de Stat Major General", ca prim element organizat al cercetarii Armatei române.

 • ZIUA Statului Major General - 15 noiembrie
 • Ziua Cercetasilor Militari - 15 noiembrie
 • Ziua Transporturilor Militare - 16 noiembrie

16 noiembrie 1880 - o data cu înfiintarea celui de-al doilea batalion de geniu (Înalt Decret nr. 2550), s-a constituit si câte o companie de cai ferate, primele subunitati de acest fel din armata româna.

 • Ziua Infanteriei Marine - 29 noiembrie
 • Ziua Directiei Operatii - 14 decembrie
 • Ziua Centrului de Operatii Psihologice - 27 decembrie