marți, 25 ianuarie 2011

CONTRA COMUNICAT DE PRESĂ (parodie tristă în zi de ianuarie)

CONTRA

COMUNICAT DE PRESĂ

(parodie tristă în zi de ianuarie)

- 24.01.2011 -


Privind ceea ce pentru

Biroul Permanent al Asociaţiei Naţionale a Cadrelor Militare provenite din Ministerul Apărării Naţionale în Rezervă şi în Retragere "Alexandru Ioan Cuza" , referitor la intenţia organizării de către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate a unui marş al rezerviştilor - pensionari militari în garnizoana Bucureşti şi în alte garnizoane,

s-ar fi impus a

DECLARA:

  • NU Apreciază declaraţia ministrului Apărării Naţionale în intervenţia televizată din data de 19.01.2011, ca fiind justificată, temeinic documentată, lămuritoare şi corespunzătoare speranţelor marii majorităţi a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a pensionarilor militari.

Adnotări: Nimic nu justifică atitudinile şi acţiunile imorale şi ilegale, populiste şi impopulare, antisociale şi antiocupaţionale, demonstrate de numeroşi specialişti şi nu numai! Nu cred că declaraţia ţine loc de evidenţă şi nici că poate fi corespunzătoare speranţelor chiar ale „marii majorităţi” care nu ţine cont de „mica minoritate” !!!

  • A.N.C.M.R.R. "Alexandru Ioan Cuza" NU se disociază de Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, deşi în esenţă asociaţiile noastre au acelaşi scop - apărarea intereselor celor pe care îi reprezentăm - (în prezent PENSIILE MILITARE DE STAT), chiar dacă, dar nu putem fi de acord cu metodele "de luptă" ale acestuia: dezbateri nesfârşite, DAR LEGITIME, DE ALTFEL, la diferitele posturi de televiziune cu atacuri JUSTIFICATE, FERME, IMPERIOS NECESARE, directe la PERSOANELE CARE TEMPORAR, FĂRĂ MERITOCRAŢIE ŞI LIPSITE DE COMPETENŢĂ, OCUPĂ UNELE FUNCŢII DE DECIZIE ÎN instituţiile statului, organizarea de proteste stradale, acţiuni care, CONTRAR PĂRERILOR UNOR PREOPINENŢI, NU duc la denigrarea hainei militare şi a armatei.

Adnotări:

a) Cred că, eventual, s-ar fi putut afirma doar că Biroul Permanent al ANCMRR se disociază, deoarece este greşit a spune că întreaga asociaţie adoptă această opinie, deoarece eu, ca membru atât al asociaţiei, cât şi al sindicatului, precum şi alţi camarazi de-ai noştri nu am fost consultaţi în legătură cu această declaraţie şi nici nu ne desolidarizăm de acţiunile de protest legitim.

b) Este axiomatic şi de domeniul evidenţei, în consecinţă nu trebuie demonstrat, că, vreun membru al SCMD, prin atitudine şi comportament, ar fi adus atingere ţinutei militare sau armatei. Nu aveţi teamă, domnilor! Suntem militari, chiar dacă în rezervă, în retragere sau disponibilizaţi şi chiar dacă instituţiile statului, prin cei mai înalţi funcţionari ai săi, au declanşat, de ceva vreme, un război furibund asupra noastră. Doar ca răspuns la criză, pe care nu noi am generat-o, apelăm la arta şi strategia militară, prin lecţiile învăţate, care ne-au reamintit că, de cele mai multe ori, cea mai bună apărare este atacul !

  • A.N.C.M.R.R. "Alexandru Ioan Cuza" a adoptat un limbaj civilizat în relaţiile cu toţi reprezentaţii statului (a se vedea toate acţiunile din ultimii doi ani) şi demersurile noastre au fost în respectul legii pentru apărarea drepturilor pensionarilor militari, CARE AU FOST CRITICATE ŞI ANULATE DE ACTUALII POTENTAŢI.

Adnotări:

a) Demersurilor noastre legale şi civilizate li s-au răspuns în mod ilegal, ofensator, obraznic. Înţelegerea, bunul simţ, datoria, condescendenţa au fost interpretate de ocupanţii temporari ai fotoliilor puterii ca prostie, supunere oarbă, obedienţă, slugărnicie. Ne-au înjosit, poate prea mult, domnilor! Toţi cei aflaţi la putere, într-un fel sau altul, care au iniţiat, elaborat, votat, promulgat ne-au umilit, jignit, degradat. Ajunge!

b) Vă reamintesc faptul că ANCMRR este persoană juridică de drept privat, de utilitate publică, independentă, democratică, apolitică şi deschisă. Faptul că ANCMRR funcţionează sub patronajul Preşedintelui României şi preşedinţia de onoare a ministrului Apărării Naţionale nu înseamnă că trebuie să fim obedienţi în faţa domniilor lor. Mai mult, dacă ne patronează, nici nu trebuia să ajungem în situaţia dată! Ar fi trebuit ca Biroul Permanent să se facă ascultat la nivelul Puterii şi să îşi impună argumentat soluţiile. Mişcarea sindicală este, printre altele, o reacţie la lipsa de eficienţă a demersurilor asociaţiei! Repet, drepturile nu trebuiau pierdute, iar astăzi nu am fi luptat să le recâştigăm!

  • Recomandăm tuturor membrilor noştri (nu) PARTICIPE, pe 24.01.2011, la marşul organizat de către Sindicatul Cadrelor Militare Disponibilizate, şi să nu uite nici un moment deviza noastră "PATRIE, ONOARE, DEMNITATE", să nu uităm că suntem MILITARI şi că educaţia dobândită de-a lungul anilor petrecuţi în OŞTIRE, ne obligă la un comportament demn şi civilizat. Nu putem terfeli onoarea de militari şi să ne înjosim în faţa poporului român, (vezi recentele incidente de la Constanţa) suportând intervenţii în forţă asupra calităţii de Militar al Armatei Române.

Adnotări:

a) Domnilor, am luat atitudine tocmai pentru că suntem MILITARI şi avem PATRIE, ONOARE, DEMINITATE! Suntem EDUCAŢI şi loiali OŞTIRII şi POPORULUI ROMÂN, iar aceste fapte le probăm permanent! Astăzi, mărşăluind prin zloată, m-am simţit, pentru a câta oară în ultima perioadă?, umilit în încercarea de a-mi recăpăta proprietăţile furate (pensia de serviciu şi gradul militar). Astăzi, la manifestare, participanţii au demonstat nu numai în calitatea lor de generali, ofiţeri, maiştri militari sau subofiţeri în rezervă sau în retragere, ci şi în calitatea lor de medici, ingineri, profesori, jurişti, economişti, sociologi, jurnalişti şi lista studiilor lor universitare poate continua. Am văzut atâta inteligenţă risipită, umilită şi desconsiderată! Nu a fost suficient că ne-au fost furate pensiile, ne-au confiscat şi dreptul la muncă, la sănătate, la viaţă, la fericire!

b) Să nu mistificăm realitatea! Să nu ne mai lăsăm manipulaţi! Noi ne apărăm onoarea de militari, în condiţiile în care PUTEREA ne terfeleşte şi ne înjoseşte chiar în faţa propriului POPOR! Aţi uitat că noi suntem cei acuzaţi că avem pensii sau salarii nesimţite! Şi totuşi, unde am fost cu toţii, cei în activitate şi în rezervă, când pe toate canalele media s-a purtat un adevărat război imagologic şi psihologic împotriva noastă!?

c) Dacă recomandaţi un limbaj şi un comportament civilizat, deşi nu era necesară precizarea, vă rog domnule preşedinte al Biroului Permanent al ANCMRR, ca cel puţin în comunicatele de presă pe care le semnaţi, să vă temperaţi vocabularul (pe care nu îl reproduc) referitor la camarazii dumneavoastră, care, de această dată, nu vă sunt totuşi subordonaţi.

d) Unirea face puterea! Să fim solidari! Cred că între noi, cadrele militare, fie ca suntem ofiţeri, subofiţeri sau maiştrii militari şi poate în curând şi soldaţi sau gradaţi voluntari, nu trebuie să existe disensiuni. Spiritul de corp nu trebuie opus unul altuia, aşa cum îşi permite însuşi Preşedintele Băsescu, subminând unitatea de comandă şi disciplina militară, fără să vă treacă fiorii reci ai anarhiei induse de la cel mai înalt nivel!

e) Incidentul de la Constanţa, trist şi regretabil, se datorează nu manifestanţilor, ci acelor care ne-au adus în această situaţie, ei umilindu-ne şi înjosind-ne în faţa poporului, cu largul concurs al unei imense tăceri nepermis prelungite a celor care ar fi trebuit să ne apere permanent şi preventiv drepturile.

Noi avem încredere în demersurile noastre şi, TOCMAI DIN LIPSĂ DE ÎNCREDERE, NU în asigurarea dată de ministrul Apărării Naţionale, iar dreptatea va triumfa în România, îndreptăţind astfel speranţele tuturor cadrelor militare în rezervă şi în retragere, ale tuturor pensionarilor militari.

Adnotări:

a) S-a dovedit, prin însăşi vocea Preşedintelui Băsescu auzită ironic prin supermarket sau ritos iritată la pupitrul prezidenţial, că trebuie respectată hotărârea Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie, cu toate că justiţia s-a pronunţat în acest sens de luni de zile!

b) Vă reamintim câteva aspecte elementare! Conform principiilor şi normelor de drept, pensiile nu trebuie recalculate! Dacă pensiile sunt recalculate şi cuantumul este mai mic decât cel prezent, se păstrează pensia aflată în plată cu valoarea cea mai mare! Dacă după recalculare cuantumul obţinut este mai mare, se plăteşte cuantumul cel mai avantajos pentru pensionar! Orice alte statistici şi justificări sunt de prisos!

c) Faptul că prin recalculare am putea pierde şi valoarea unui singur ban acest aspect este şi ilegal şi imoral! Mai mult, dacă ministrul Apărării Naţionale şi chiar Comandantul Suprem, prin afirmaţiile lor publice, girează acest lucru afirmând, mai ales domnul Băsescu, că „ ... unii mai şi pierd (sunt furaţi – n.n.), aşa este în democraţie !!??”, atunci cazul este şi anticonstituţional şi penal! Vă veţi solidariza cu aceştia!?

Cu speranţa unei concilieri, contrasemnează,

MEMBRU AL ANCMRR ŞI SCMD

Cdor (r) dr.

Constantin-Edmond CRACSNER