vineri, 19 noiembrie 2010

Fisele posturilor din compunerea Secretariatului SCMD


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Adresa: Bucuresti, str. Bogota, nr.6, Sector 1, cod postal 013642,
E-mail: sindicatulcmd@yahoo.de Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223,     Fax :  0318177371

Aprobat in sedinta Comitetului Director din …………………..

                                                                                                      

FISA POSTULUI

Denumirea postului:         Coordonator Secretariat Tehnic si administrator
                                               general de Internet al SCMD

Departamentul:                  Secretariatul Tehnic al SCMD

Sef ierarhic:                         Presedintele SCMD, Biroul Operativ ,Comitetul Director
                                               al SCMD
Obiectivul postului:          Asigurarea suportului organizatoric si logistic necesar
                                               desfasurarii activitatii organelor de conducere ale SCMD si ale
                                               Departamentelor SCMD, asigurarea evidentei membrilor
                                               de sindicat si a documentelor emise sau primite de SCMD

Proceduri (norme) pe care le aplica:
·         Statutul SCMD;
·         Regulamentul de organizare si functionare a SCMD;
·         Procedura de folosire a blogurilor SCMD
·         Alte proceduri stabilite de catre Departamentele SCMD;

Cerinte, abilitati necesare indeplinirii sarcinilor:
·         Studii: cel putin Scoala Militara de Ofiteri;
·         Cunoasterea lucrului cu PC – programele Word, Excell, Internet Explorer, la nivel avansat;
·         Capacitate ridicata de analiza, sinteza si selectie a multiplelor mesaje si materiale pe care le primeste;
·         Rezistenta la stres si intuitie psihologica;
·         Abilitati de comunicare si diplomatie in relatiile cu publicul;
·         Permis de conducere categoria B.

Sarcinile postului:
 1. Raspunde de transmiterea catre filiale a dispozitiilor si hotararilor emise de catre organele de conducere ale SCMD;
 2. Anunta membrii Comitetului Director si ai Consiliului National al Reprezentantilor cu privire la convocarea sedintelor si centralizeaza propunerile pentru ordinea de zi a acestora;
 3. Proceseaza intreaga corespondenta electronica si postala a SCMD, organizeaza inregistrarea acesteia in Registrul unic de evidenta a documentelor si se ingrijeste de predarea ei spre rezolvare, presedintelui, secretarului general, vicepresedintilor si sefilor de departamente ale SCMD. Urmareste transmiterea la petenti a raspunsurilor date de catre structurile sus mentionate;
 4. Raspunde de redactarea proceselor verbale ale sedintelor Comitetului Director si Consiliului National al Reprezentantilor sau de inregistrarea pe suport audio sau video a acestora;
 5. Stabileste, anual, in luna noiembrie, nomenclatorul dosarelor care se constituie la nivelul Comitetului Director, pentru anul urmator;
 6. Intocmeste fisele de post pentru functiile salarizate din structura Secretariatului Tehnic si face propuneri nominale de incadrare Comitetului Director;
 7. Verifica indeplinirea atributiilor functionale, conform fiselor de post, pentru personalul incadrat cu contract de munca sau pe baza de contract de prestari servicii la Secretariatul Tehnic;
 8. Intocmeste planuri de masuri si strategii privind lucrul cu publicul precum si in domeniul conlucrarii eficiente intre diferitele structuri functionale ale sindicatului;
 9. Actualizeaza calendarul cu principalele activitati ale Comitetului Director, ale Departamentelor functionale si ale Filialelor SCMD;
 10. Planifica si asigura plecarea in concediul de odihna a personalului angajat, astfel incat Secretariatul Tehnic sa poata functiona normal, in fiecare zi lucratoare, in intervalul orar 07.30 – 20.00;
 11. Vegheaza asupra folosirii corecte a spatiilor de lucru, a aparaturii si altor dispozitive tehnice repartizate atat Secretariatului Tehnic cat si filialelor, in punctul central de lucru al sindicatului;
 12. Instituie reguli de lucru si de respectare a normelor de prevenire a incendiilor si de prevenire a accidentelor la locul de munca;
 13. Primeste vizitatorii care se prezinta la punctul central de lucru al SCMD si care solicita clarificarea unor probleme legate de activitatea Comitetului Director. In acest scop va folosi doar comunicarile oficiale transmise de catre organele de conducere sau de catre sefii departamentelor functionale ale SCMD;
 14. Intocmeste si actualizeaza, dupa aprobarea de catre Comitetul Director, a retelei de anuntare rapida a Comitetului Director si a filialelor;
 15. Redacteaza si posteaza pe paginile centrale de Internet comunicatele, informarile, rapoartele si alte materiale emise de catre presedinte, Biroul Operativ, Comitetul Director si Consiliul National al Reprezentantilor;
 16. Posteaza pe paginile de Internet ale Departamentelor SCMD, articole, informari, studii si alte materiale emise de catre aceste structuri. Toate acestea vor fi redactate prin grija departamentelor;
 17. In limita timpului disponibil, posteaza pe paginile filialelor, la cererea acestora, diverse materiale informative (numai in situatia in care lipsesc sau nu sunt disponibili administratorii de Internet ai respectivelor filiale);
 18. Emite autorizatii de acces pe bloguri pentru administratorii de Internet ai filialelor, precum si pentru alti redactori numiti de catre conducerile filialelor;
 19. Actualizeaza, ori de cate ori este necesar, casetele cu datele de contact si cu programele de lucru cu publicul ale filialelor;
 20. Este in masura sa execute orice sarcina sau orice operatiune trecuta in fisa postului la oricare dintre salariatii incadrati la Secretariatul Tehnic, in lipsa acestora;
 21. Raspunde permanent la telefonul de serviciu si da informatiile necesare Birourilor Operative ale filialelor SCMD  si membrilor de sindicat;
 22. La solicitarea Presedintelui SCMD va fi in masura sa execute deplasari cu autoturismul de serviciu, atat in Bucuresti cat si in tara;

                 
Inlocuitor in caz de absenta (CO, boala, etc): Operator 1 Baze de date si casier

Resurse la dispozitie:      PC, birou, telefon, Internet.
Program de lucru:             8 ore/zi lucratoare
Salariu lunar:                      1800 – 2100 lei
Perioada de proba:           6 luni, dupa care se incheie contract de munca pe
                                               perioada determinata de 1 an. Dupa aceasta perioada, se
                                               incheie contract de munca pe perioada nedeterminata.


         Am luat cunostinta,

.................................................................                                .....................................
    (numele, prenumele, semnatura)                                                    (data)


SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Adresa: Bucuresti, str. Bogota, nr.6, Sector 1, cod postal 013642,
E-mail: sindicatulcmd@yahoo.de Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223,     Fax :  0318177371

Aprobat in sedinta Comitetului Director din …………………..

                                                                                                      

FISA POSTULUI

Denumirea postului:         Operator baza de date si casier

Departamentul:                  Secretariatul Tehnic al SCMD

Sef ierarhic:                         Coordonator Secretariat Tehnic

Obiectivul postului:          Mentinerea unei evidente stricte a membrilor de sindicat si                                     a achitarii cotizatiei de catre acestia

Proceduri (norme) pe care le aplica:
·         Procedura de primire de noi membri in sindicat
·         Procedura de incasare a cotizatiei de membru si a manuirii banilor in casa

Cerinte, abilitati necesare indeplinirii sarcinilor:
·         Studii: cel putin Scoala Militara de Ofiteri/Subofiteri;
·         Cunoasterea lucrului cu PC – programele Word, Excell, Internet Explorer, la nivel avansat;
·         Permis de conducere categoria B.

Sarcinile postului:
 1. Inregistreaza in baza electronica de date a SCMD pe noii membri de sindicat, conform procedurii de primire de noi membri in sindicat;
 2. Primeste la punctul de lucru al SCMD si acorda asistenta persoanelor care doresc sa se inscrie in Sindicat;
 3. Incaseaza si elibereaza chitante pentru cotizatiile platite de catre membrii de sindicat, la punctul de lucru al SCMD;
 4. Preda lunar sumele incasate din cotizatii catre trezorierul SCMD, pe baza de raport financiar;
 5. Tine la zi Registrul de casa;
 6. Tine evidenta dosarelor personale ale membrilor de sindicat, pe judete si filiale. Fiecare dosar va contine:
·         Cererea de adeziune in original;
·         Copie dupa cartea de identitate;
·         Copie dupa talonul de pensie.
 1. Pastreaza dosarele membrilor de sindicat in bibliorafturi si fisete metalice, intr-o ordine prestabilita, astfel incat oricare dosar sa poata fi gasit rapid.
 2. Elibereaza legitimatii pentru membrii de sindicat care nu dispun de o filiala in localitatea de domiciliu. Tine evidenta tuturor legitimatiilor eliberate .
 3. Pastreaza intr-un biblioraft special destinat, dosarele personale ale membrilor de sindicat care:
·         Au decedat;
·         S-au retras, la cerere, din sindicat;
·         Au fost suspendati sau exclusi din sindicat. 1. Executa, saptamanal, salvari de siguranta ale bazei de date electonice, pe suport extern (CD, DVD, etc);
 2. Primeste si rezolva cererile membrilor (filialelor) SCMD referitoare la probleme de evidenta sau de plata a cotizatiei;
 3. Pregateste documentele justificative si formularele privind decontarea cheltuielilor cu numerar, le prezinta pentru aprobare si achita deconturile;
 4. Este in masura sa execute deplasari cu autoturismul de serviciu, atat in Bucuresti cat si in tara;
 5. Temporar, poate primi si alte sarcini de la Coordonatorul Secretariatului Tehnic.

                 
Inlocuitor in caz de absenta (CO, boala, etc): Registrator si achizitor

Inlocuieste in caz de absenta (CO, boala, etc): este in masura sa indeplineasca        atributiile administratorului blogurilor SCMD

Resurse la dispozitie:      PC, birou, telefon, Internet.
Program de lucru:             8 ore/zi lucratoare
Salariu lunar:                      1500 – 1800 lei
Perioada de proba:           3 luni, dupa care se incheie contract de munca pe
                                               perioada determinata de 1 an. Dupa aceasta perioada, se
                                               incheie contract de munca pe perioada nedeterminata.


         Am luat cunostinta,.................................................................                                .....................................
    (numele, prenumele, semnatura)                                                    (data)
SINDICATUL CADRELOR MILITARE DISPONIBILIZATE
Comitetul Director
Adresa: Bucuresti, str. Bogota, nr.6, Sector 1, cod postal 013642,
E-mail: sindicatulcmd@yahoo.de Site: http://sindicatulcmd.blogspot.com          Telefon fix : 0216683467, Mobil : 0725562223,     Fax :  0318177371

Aprobat in sedinta Comitetului Director din …………………..
 

                                                                                                      

FISA POSTULUI

Denumirea postului:         Registrator si achizitor

Departamentul:                  Secretariatul Tehnic al SCMD

Sef ierarhic:                         Coordonator Secretariat Tehnic

Obiectivul postului:          Sustinerea activitatii Comitetului Director si Secretariatului
                                               Tehnic, din punct de vedere logistic si al activitatii de
                                               Secretariat

Proceduri (norme) pe care le aplica:
·         Procedura de gestionare a bunurilor materiale proprietate
·         Procedura de evidenta a documentelor (corespondentei)
·         Procedura de achizitionare bunuri materiale si servicii

Cerinte, abilitati necesare indeplinirii sarcinilor:
·         Studii: cel putin Scoala Militara de Ofiteri/Subofiteri;
·         Cunoasterea lucrului cu PC – programele Word, Excell, Internet Explorer, la nivel avansat;
·         Excelenta cunoastere a gramaticii limbii romane;
·         Permis de conducere categoria B.

Sarcinile postului:
 1. Inventariaza si ia masuri pentru pastrarea corecta a bunurilor materiale ale SCMD (mobilier, echipamente IT, echipamente de comunicatie, alte instrumente necesare desfasurarii activitatii) si le gestioneaza; in acest scop, completeaza la zi Registrul de inventar al bunurilor materiale, pe puncte de lucru, la nivel central si la nivel de filiale;
 2. Achizitioneaza toate materialele necesare desfasurarii optime a activitatii in punctul de lucru central al SCMD, precum si pentru unele filiale SCMD;
 3. Centralizeaza necesarul de formulare de legitimatii pentru membrii de sindicat si inainteaza comenzi catre tipografia partenera pentru tiparirea acestora;
 4. Preia si distribuie apelurile telefonice si faxurile;
 5. Preia corespondenta postala a SCMD, o inregistreaza apoi o repartizeaza pe mapele de lucru special constituite pentru:

  • Presedintele SCMD;
  • Secretarul General al SCMD;
  • Purtatorul de cuvant;
  • Vicepresedinti;
  • Secretariatul Tehnic

 1. Redacteaza, inregistreaza si expediaza adresele SCMD catre  destinatarii indicati, dupa semnarea si stampilarea acestora de catre Presedinte sau Secretarul General (persoanele imputernicite de acestia);
 2. Redacteaza orice alte materiale, studii, rapoarte, tabele, etc, in baza dispozitiilor date de catre Coordonatorul Secretariatului Tehnic;
 3. Tine evidenta platilor facturilor emise de catre furnizorii de utilitati si solicita plata la timp a acestora de catre compartimentul financiar-contabil al SCMD;
 4. Participa la sedintele Comitetului Director, in scopul redactarii proceselor verbale; dupa redactare, prezinta procesele verbale pentru semnare si autentificare de catre participantii la sedinta;
 5. Inregistreaza in Registrul de corespondenta atat documentele expediate cat si pe cele primite si, dupa rezolvarea acestora de catre persoanele stabilite de catre conducerea SCMD, le indosariaza si arhiveaza;
 6. Se preocupa de amenajarea interioara a punctului de lucru, intretinerea acestuia si adaptarea sa la necesitatile activitatii zilnice ale angajatilor si membrilor Comitetului Director; coordoneaza activitatea personalului care care se ocupa de curatenia punctului de lucru.
 7. Este in masura sa execute deplasari cu autoturismul de serviciu, atat in Bucuresti cat si in tara;
 8. Temporar, poate primi si alte sarcini de la Coordonatorul Secretariatului Tehnic.
                 
Inlocuitor in caz de absenta (CO, boala, etc): Responsabilul cu evidenta membrilor de sindicat si casier.

Inlocuieste in caz de absenta (CO, boala, etc): este in masura sa indeplineasca        atributiile persoanei care indeplineste functia de responsabil cu evidenta     membrilor de sindicat si casier.

Resurse la dispozitie:      PC, birou, telefon, Internet.
Program de lucru:             8 ore/zi lucratoare
Salariu lunar:                      1200 – 1500 lei
Perioada de proba:           3 luni, dupa care se incheie contract de munca pe
                                               perioada determinata de 1 an. Dupa aceasta perioada, se
                                               incheie contract de munca pe perioada nedeterminata.


         Am luat cunostinta,.................................................................                                .....................................
    (numele, prenumele, semnatura)                                                    (data)